Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:420849
Kategória:AAA
Autor:Mitríková Jana (50%)
Autor:Marchevská Martina (25%)
Autor:Kozárová Irina (25%)
Názov:Retail transformation and changes in consumer behaviour in Slovakia since 1989 [print]
Vydavateľské údaje:Sofia : VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov, 2021
Rozsah:155 s.
ISBN:978-619-7622-08-9
Ohlas:[1] 2021. KRIŽAN, F., KUNC, J., BILKOVÁ, K. et al. Transformation and sustainable development of shopping centers: case of czech and slovak cities. In Sustainability (Switzerland), ISSN 2071-1050. 2021, vol. 14, no. 1, art. no. 62. WOS:000749492200001;SCOPUS.
Ohlas:[3] 2022. HENCELOVÁ, P., KRIŽAN, F., BILKOVÁ, K. et al. Konvečné vs. alternatívne predajne potravín: percepcia spotrebiteľov na Slovensku. In XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2022 [cit. 2022-11-24], s. 255, 261. ISBN 978-80-280-0068-4. Dostupný na internete <https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/2157/6183/3578-1/0#preview>
Oblasť výskumu:080
Oblasť výskumu:092