Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:420849
Kategória:AAA
Autor:Mitríková Jana (50%)
Autor:Marchevská Martina (25%)
Autor:Kozárová Irina (25%)
Názov:Retail transformation and changes in consumer behaviour in Slovakia since 1989 [print]
Vydavateľské údaje:Sofia : VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov, 2021
Rozsah:155 s.
ISBN:978-619-7622-08-9
Ohlas:[1] 2021. KRIŽAN, F., KUNC, J., BILKOVÁ, K. et al. Transformation and sustainable development of shopping centers: case of czech and slovak cities. In Sustainability (Switzerland), ISSN 2071-1050. 2021, vol. 14, no. 1, art. no. 62. WOS:000749492200001;SCOPUS.
Ohlas:[3] 2022. HENCELOVÁ, P., KRIŽAN, F., BILKOVÁ, K. et al. Konvečné vs. alternatívne predajne potravín: percepcia spotrebiteľov na Slovensku. In XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2022 [cit. 2022-11-24], s. 255, 261. ISBN 978-80-280-0068-4. Dostupný na internete <https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/2157/6183/3578-1/0#preview>
Ohlas:[2] 2022. KRIŽAN, F., HENCELOVÁ, P., BILKOVÁ, K. Are you looking for better quality, cheaper, local food directly from the producers? Visit the farmers' market. The perception of visitors to the farmers' market in Bratislava. In Folia geographica, ISSN 1336-6157. 2022, roč. 64, č. 2, s. 5-20. WOS:000912042000001; SCOPUS.
Oblasť výskumu:080
Oblasť výskumu:092