Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:419383
Kategória:EDI
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:Studia Slovakistica 19 [elektronický dokument]
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický dokument] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
Lokácia:Roč. 12, č. 45. - Prešov, (2021), s. 130-132
ISSN:1338-1148
URL:https://www.ff.unipo.sk/jak/cislo45-46.html