Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:417602
Kategória:AAB
Autor:Kopčáková Slávka (100%)
Názov:Irena Medňanská a slovenská hudobná pedagogika [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2021
Rozsah:291 s.
ISBN:978-80-555-2726-0
Ohlas:[6] 2022. KOPČÁKOVÁ, Slávka. Irena Medňanská a slovenská hudobná pedagogika. In Hudobný život, ISSN 1335-4140. 2022, roč. 54, no. 3, s. 36-37.
Ohlas:[4] 2022. MEDŇANSKÝ, Karol. Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, Drsc. (*3.4.1927) a jeho vplyv na rozvoj Katedry hudobnej výchovy FHPV Prešovskej univerzity v Prešove. In Cantus Choralis Slovaca 2022 : zborník príspevkov z 15. medzinárodného sympózia o zborovom speve. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2022, s. 24, 28. ISBN 978-80-557-2022-7.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:040