Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:416943
Kategória:ADE
Autor:Dudinská Irina (50%)
Autor:Maradyk Nataliya (50%)
Názov:Einfluss des militärpolitischen Konflikts in der Ukraine auf die Migrationsprozesse in EU-Länder (am Beispiel Transkarpatiens) [print]
Zdroj:Politykus [print, elektronický dokument] : naukovyj žurnal
Lokácia:č. 1. - Odesa, (2021), s. 33-39
ISSN:2414-9616. - ISSN 2664-6013
Ohlas:[1] 2022. LAČNÝ, M., POLAČKOVÁ, A., CIRNER, M. et al. Impacts of cross-border interaction from the perspective of cross-border cooperation actors. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, ISSN 1335-2741. 2022, roč. 25, č. 3, s. 127-159. WOS:000908351500006.
Ohlas:[4] 2023. LAČNÝ, Martin. Cezhraničná spolupráca v kontexte regionálneho rozvoja slovensko-ukrajinského pohraničia. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2023, s. 129. ISBN 978-80-555-3175-5.
Oblasť výskumu:060
Oblasť výskumu:070
Oblasť výskumu:020