Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:318291
Kategória:ADE
Autor:Kosturková Martina (100%)
Názov:Model integrity kritického a morálneho usudzovania ako stimulácia k intelektuálnym cnostiam mysliteľa [print]
Zdroj:Aplikovaná psychologie [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 6, č. 9. - Terezín, (2021), s. 703-715
ISSN:2336-8276
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:060