Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:318171
Kategória:AAB
Autor:Slivková Ivana (100%)
Názov:Spisovný jazyk ako aspekt kultúrnej identity [print] : (slovensko-bieloruský kontext na základe prác S. Cambela a J. F. Karského)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2021
Rozsah:312 s.
ISBN:978-80-555-2724-6
Ohlas:[1] 2022. ŽEŇUCH, P., ŠAŠERINA, S., HRÍBOVÁ, M. Z výsledkov pramenného výskumu o usporiadaní a predstavách o svete v kontexte slovanských jazykových vzťahov: axiologické, etnolingvistické a kultúrne aspekty. In Slavica Slovaca, ISSN 0037-6787. 2022, roč. 57, č. 2, s. 156-167. SCOPUS.
Ohlas:[3] 2022. ĽAŠUK, Viktoria. Typalahičnyja prykmety belaruskaj i poľskaj literaturnych mov: specyfika kanceptualizacyi. In Studia Bialorutenistyczne [online], ISSN 2449-8270. 2022 [cit. 2022-02-06], roč. 16, s. 264, 275. Dostupný na internete <https://journals.umcs.pl/sb/article/view/14086/10289>
Oblasť výskumu:020