Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:317998
Kategória:ADC
Autor:Demková Lenka (34%)
Autor:Árvay Július (25%)
Autor:Hauptvogl Martin (5%)
Autor:Michalková Jana (5%)
Autor:Šnirc Marek (5%)
Autor:Harangozo Ľuboš (5%)
Autor:Bobuľská Lenka (5%)
Autor:Bajčan Daniel (6%)
Autor:Kunca Vladimír (10%)
Názov:Mercury Content in Three Edible Wild-Growing Mushroom Species from Different Environmentally Loaded Areas in Slovakia: An Ecological and Human Health Risk Assessment [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of Fungi [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 7, č. 6. - Bazilej, (2021), s. 1-14
ISSN:2309-608X
URL:https://doi.org/10.3390/jof7060434
Oblasť výskumu:120