Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:315972
Kategória:AAA
Autor:Pasternáková Lenka (100%)
Názov:Methods of education [print]
Vydavateľské údaje:Ostrava : KEY Publishing, 2021
Rozsah:68 s.
ISBN:978-80-7418-378-2
Ohlas:[3] 2022. BORIŠČÁKOVÁ, M., BALOGOVÁ, B., HAMADEJ, M. Educational potential of the current practice of social and legal protection of children and = Výchovný potenciál současné praxe sociálne-právní ochrany dětí a sociální opatrovnictví. In Vzdělávání dospělých 2021 - v rozmanitých edukačních prostředích : sborník referátu a pracovních příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference [online] . Praha : Česká andragogická společnost, 2022 [cit. 2022-11-24], s. 22. ISBN 978-80-908330-3-6. Dostupný na internete <https://www.kamv.cz/public/storage/konf-2021/prispevky-2021.pdf>
Ohlas:[3] 2023. PORUBČANOVÁ, D., BAG, A. Požiadavky praxe na inováciu v pregraduálnej príprave učiteľov. In Didakticko-odborové súvislosti pregraduálnej prípravy učiteľov 1. České Budejovice : Nová Forma, 2023, s. 34. ISBN 978-80-7612-523-0.
Oblasť výskumu:010