Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:315788
Kategória:ADM
Autor:Čabinová Veronika (70%)
Autor:Fedorčíková Renáta (25%)
Autor:Jurová Nikola (5%)
Názov:Innovative methods of evaluating business efficiency: a comparative study [elektronický dokument]
Zdroj:Marketing and Management of Innovations [print, elektronický dokument]
Lokácia:č. 2. - Sumy, (2021), s. 133-145
ISSN:2227-6718. - ISSN 2218-4511
URL:https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2021/2/65-73
Ohlas:[1] ŠENKOVÁ, Anna, KOŠÍKOVÁ, Martina, MATUŠÍKOVÁ, Daniela et al. 2021. Time series modeling analysis of the development and impact of the covid-19 pandemic on spa tourism in Slovakia. In Sustainability : elektronický dokument, ISSN 2071-1050. Bazilej, 2021, Roč. 13, č. 20, s. 1-17. Dostupný na internete <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11476/htm>
Oblasť výskumu:080