Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:308645
Kategória:ADM
Autor:Gallo Peter (20%)
Autor:Dobrovič Ján (20%)
Autor:Čabinová Veronika (20%)
Autor:Pártlová Petra (13%)
Autor:Straková Jarmila (13%)
Autor:Mihalčová Bohuslava (14%)
Názov:Increasing the efficiency of enterprises in tourism sector using innovative management methods and tools [elektronický dokument]
Zdroj:Social sciences [elektronický dokument] : open access journal
Lokácia:Roč. 10, č. 4. - Bazilej, (2021), s. 1-13
ISSN:2076-0760
URL:https://www.mdpi.com/2076-0760/10/4/132/pdf
Oblasť výskumu:080