Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:308619
Kategória:AAB
Autor:Gavurová Miroslava (100%)
Názov:Dialekt ako prejav identity [print]
Vydavateľské údaje:Fintice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2021
Rozsah:232 s.
ISBN:978-80-89763-62-7
Ohlas:[4] 2021. KARPINSKÝ, Peter, KRŠKO, Jaromír, KÁŠA, Peter. Karol S. Szereday. Zpjevanky zemplinských slovanů v okolj Mihalovském. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2021, 220 s. ISBN 978-80-555-2793-2.
Ohlas:[4] 2022. ŠAVELOVÁ, Monika. Hľadanie identity na pomedzí cestopisnej literatúry a literatúry migrácie v tvorbe Jhumpy Lahiriovej. In Mladá veda [online], ISSN 1339-3189. 2022 [cit. 2022-11-09], roč. 10, č. 5, s. 66. Dostupný na internete <https://www.mladaveda.sk/casopisy/2022/05/05_2022_06.pdf>
Ohlas:[4] 2022. MUCSKOVÁ, Gabriela. Prejavy jazykového plánovania v percepčnej a ľudovej dialektológii. In Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 107, 140. ISBN 978-80-223-5376-2.
Ohlas:[6] 2022. MIKOLAJOVÁ, Mária. Nárečie z novej perspektívy. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2022, roč. 87, č. 2, s. 118-125. SCOPUS.
Ohlas:[5] 2023. ŠMIHER, Taras. Dialekt jak marker identyčnosti. In Ukrajina : kuľturna spadščyna, nacionaľna svidomissť, deržavnisť [online], ISSN 2223-1196. Ľviv : Nacionaľna akademija nauk Ukrajiny, 2023, 2023 [cit. 2023-12-06], roč. 37, s. 304-305. Dostupný na internete <https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/ukraina/59-037-ukrayina-kulturna-spadshchyna-natsionalna-svidomist-derzhavnist/?id=815>
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060