Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Ondriová Iveta (50%)
Autor:Fertaľová Terézia (50%)
Názov:Farmakoterapia u seniorov v kontexte liečebnej ošetrovateľskej starostlivosti [print]
Zdroj:Praktické lekárnictvo [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Bratislava, (2021), s. 1-4
ISSN:1338-3132. - ISSN 1339-4185