Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:308077
Kategória:AAB
Autor:Majerníková Ľudmila (50%)
Autor:Obročníková Andrea (50%)
Názov:Vplyv svojpomocnej skupiny na kvalitu života pacienta a jeho rodinu [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020
Rozsah:115 s.
ISBN:978-80-555-2589-1
Ohlas:[3] 2021. HADAŠOVÁ, Lívia, FERTAĽOVÁ, Terézia, GREŠŠ HALÁSZ, Beáta et al. Význam svojpomocmých skupín pre chronicky chorých pacientov. In [bez zostavovateľa]: QUAERE 2021 : elektronický dokument. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2021, s. 509-514. ISBN 978-80-87952-34-4. Dostupný na internete <https://www.vedeckekonference.cz//library/proceedings/quaere_2021.pdf>
Oblasť výskumu:180