Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:304835
Kategória:AAB
Autor:Šoltés Radovan (100%)
Názov:Starosť o dušu v súčasnom svete [print, elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021
Rozsah:146 s.
ISBN:978-80-555-2693-5
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Soltes2
Ohlas:[4] 2021. DOJČÁR, Martin, LICHNER, Miloš, BUČKO, Ladislav. Spirituálny dialóg. 1. vyd. Bratislava : Teologická fakulta, 2021, 119 s. ISBN 978-80-568-0414-8; 978-80-568-0413-1.
Ohlas:[4] 2023. ONDRÁŠIK, Ivan. Človek na ceste od neautenticity k autenticite v koncepcii troch štádií existencie u Sorena Kierkegaarda. In Theologos : teologická revue Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove [online], ISSN 2644-5700. 2023 [cit. 2024-02-14], roč. 25, č. 2, s. 61. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/31344/Theologos2023_2.pdf>
Oblasť výskumu:020