Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Šambronská Kristína (100%)
Názov:Výkony cestovného ruchu v rámci Žilinského samosprávneho kraja v rámci vybraných ukazovateľov [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2021), s. 12-22
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2021/01/01_2021_03.pdf