Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:253383
Kategória:ADD
Autor:Csanády Alexander (40%)
Autor:Kisková Jana (40%)
Autor:Galušková Soňa (5%)
Autor:Duranková Silvia (5%)
Autor:Pristaš Peter (5%)
Autor:Sedláková-Kaduková Jana (5%)
Názov:The house mouse (Mus musculus) in small farmstead buildings in Slovakia [print, elektronický dokument]
Zdroj:Biologia [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 76, č. 4. - Cham, (2021), 1205-1213
ISSN:0006-3088. - ISSN 1336-9563
Ohlas:[1] 2023. BALCIAUSKAS, L., GARBARAS, A., STIRKE, V. et al. Isotopic space of the house mouse in the gradient of anthropogenic habitats. In Diversity, ISSN 1424-2818. 2023, roč. 15, č. 2, art. no. 173. WOS:000939151900001; SCOPUS.
Oblasť výskumu:130