Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:253383
Kategória:ADD
Autor:Csanády Alexander (40%)
Autor:Kisková Jana (40%)
Autor:Galušková Soňa (5%)
Autor:Duranková Silvia (5%)
Autor:Pristaš Peter (5%)
Autor:Sedláková-Kaduková Jana (5%)
Názov:The house mouse (Mus musculus) in small farmstead buildings in Slovakia [print, elektronický dokument]
Zdroj:Biologia [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 76, č. 4. - Cham, (2021), 1205-1213
ISSN:0006-3088. - ISSN 1336-9563
Oblasť výskumu:130