Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Oboňa Jozef (34%)
Autor:Baranová Beáta (33%)
Autor:Hromada Martin (33%)
Názov:Overlooked importance of watering trough for Yellow-bellied toad in extensively used agricultural areas [print, elektronický dokument] : short notes
Zdroj:Biodiversity & Environment [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 2. - Prešov, (2020), s. 66-68
ISSN:1338-080X. - ISSN 2585-9242
URL:http://biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/getInfo/24