Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (57%)
Autor:Mydlár Jozef (5%)
Autor:Petrejčíková Eva (5%)
Autor:Vašková Janka (5%)
Autor:Poráčová Janka (5%)
Autor:Bauerová Mária (5%)
Autor:Omelka Radoslav (5%)
Autor:Zigová Michaela (5%)
Autor:Tomková Zlatica (2%)
Autor:Boroňová Iveta (2%)
Autor:Bernasovská Jarmila (2%)
Autor:Tomková S. (2%)
Názov:Preliminary results of ethnic divergence of G1181C (rs2073618) and C290T (rs9525641) OPG gene polymorphisms in groups of postmenopausal Slovak women [elektronický dokument]
Zdroj:European Review for Medical and Pharmacological Sciences [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 25, č. 5. - Rím, (2021), 2182-2192
ISSN:1128-3602. - ISSN 2284-0729