Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Lukáč Marek (50%)
Autor:Temiaková Dominika (50%)
Názov:Systémové prvky druhošancového vzdelávania [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2021), s. 23-32
ISSN:1339-3189
URL:https://www.mladaveda.sk/casopisy/2021/01/01_2021_04.pdf