Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Ali Taha Viktória (20%)
Autor:Pencarelli Tonino (20%)
Autor:Škerháková Veronika (20%)
Autor:Fedorko Richard (20%)
Autor:Košíková Martina (20%)
Názov:The use of social media and its impact on shopping behavior of Slovak and Italian consumers during COVID-19 pandemic [print, elektronický dokument]
Zdroj:Sustainability [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 13, č. 4. - Bazilej, (2021), s. 1-19
ISSN:2071-1050
URL:https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1710/pdf