Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:246157
Kategória:ADE
Autor:Poráčová Janka (20%)
Autor:Zahatňanská Mária (20%)
Autor:Nagy Melinda (20%)
Autor:Konečná Mária (10%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (10%)
Autor:Sedlák Vincent (10%)
Autor:Tkáčová Renáta (10%)
Názov:Tertiary education in EU Ccountries [print]
Zdroj:Opus et Educatio [print, elektronický dokument] : online szakmai folyóirat
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Budapest, (2021), s. 54-60
ISSN:2064-9908
Oblasť výskumu:010