Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Beisetzer Peter (100%)
Názov:Technické myslenie a geometrická predstavivosť [elektronický dokument]
Zdroj:Trends in Education [print] : Information Technologies and Technical Education : Informační technologie a technické vzdělávání
Lokácia:Roč. 13, č. 2. - Olomouc, (2020), s. 21-30
ISSN:1805-8949
URL:https://tvv-journal.upol.cz/pdfs/tvv/2020/02/02.pdf