Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:244536
Kategória:ADE
Autor:Makovický Pavol (13%)
Autor:Nagy Melinda (13%)
Autor:Sedlák Vincent (13%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (13%)
Autor:Konečná Mária (12%)
Autor:Poráčová Janka (12%)
Autor:Milerski Michal (12%)
Autor:Margetín Milan (12%)
Názov:The use of Ultrasonography for Determination of Morphological Characteristics of Sheep Udders [elektronický dokument]
Zdroj:Agritech Science [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 15, č. 1. - Praha, (2021), s. 1-3
ISSN:1802-8942
URL:http://www.agritech.cz/clanky/2021-1-3.pdf
Oblasť výskumu:130
Oblasť výskumu:190