Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Daňová Monika (20%)
Autor:Klímová Eleonóra (60%)
Autor:Cvengrošová Anna (20%)
Názov:Rádiologický izolovaný syndróm a sclerosis multiplex [print]
Zdroj:Česká radiologie [print] : časopis Radiologické společnosti ČLS JEP, České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP a České neuroradiologické společnosti ČLS JEP
Lokácia:Roč. 74, č. 4. - Praha, (2020), s. 279-283
ISSN:1210-7883