Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:243933
Kategória:AAB
Autor:Gal Drzewiecka Iveta (50%)
Autor:Stanislavová Zuzana (50%)
Názov:Modifikácie vyobrazovania človeka so znevýhodnením v literárnej a ilustračnej tvorbe pre deti a mládež na Slovensku (1850 – 2020) [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020
Rozsah:219 s.
ISBN:978-80-555-2631-7
Ohlas:[6] 2021. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Iveta Gal Drzewiecka a Zuzana Stanislavová: Modifikácie vyobrazovania človeka so znevýhodnením v literárnej a ilustračnej tvorbe pre deti a mládež na Slovensku (1850 – 2020). In O dieťati, jazyku, literatúre : print, elektronický dokument, ISSN 1339-3200; 2729-8639. Prešov, 2021, Roč. 9, č. 1, s. 169-172.
Ohlas:[4] 2022. BERNÁTOVÁ, Gabriela. Existenciálne témy a ich stvárnenie v literatúre pre deti a mládež = Existential topics and their depiction in children ́s and juvenile literature. In Jarná škola doktorandov UPJŠ 2022 [online]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2022 [cit. 2023-02-02], s. 19, 20. ISBN 978-80-574-0107-0. Dostupný na internete <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2022/8-roc-jarnej-skoly-doktorandov.pdf>
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:040
Oblasť výskumu:020