Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Jánošová Zuzana (20%)
Autor:Duranková Silvia (65%)
Autor:Csanády Alexander (10%)
Autor:Buková Alena (5%)
Názov:The somatic development of Romany and non-Romany preschool aged children [print, elektronický dokument]
Zdroj:Anthropologie [print] : international journal of the science of man : International Journal of Human Diversity and Evolution
Lokácia:Roč. 59, č. 1. - Brno, (2021), s. 79-85
ISSN:0323-1119. - ISSN 2570-9127