Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Duranková Silvia (85%)
Autor:Csanády Alexander (10%)
Autor:Bernasovská Jarmila (5%)
Názov:Is the questionnaire a good tool for researching dietary habits and unhealthy dietary style in Slovakia [print, elektronický dokument]
Zdroj:Česká antropologie [print] : časopis České společnosti antropologické
Lokácia:Roč. 70, č. 1-2. - Brno, (2020), s. 11-14
ISSN:1804-1876