Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:243139
Kategória:AAB
Autor:Bodnárová Martina (100%)
Názov:Jazyk exorcistov [print] : vymedzenie a opis komunikačného subregistra
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2020
Rozsah:229 s.
ISBN:978-80-555-2641-6
Ohlas:[6] 2021. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Jedinečná publikácia v oblasti teolingvistiky o individuálnom štýle deviatich slovenských kazateľov. In Jazyk a kultúra : elektronický dokument, ISSN 1338-1148. Prešov, 2021, Roč. 12, č. 45, s. 133-137. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/cislo45-46.html>
Ohlas:[4] 2021. PETRÍKOVÁ, Anna. Fenomen jazykovoj ličnosti v svete chrisianskogo diskursa (na materiale propovedej D. Smirnova). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2021, s. 143. ISBN 978-80-555-2812-0.
Ohlas:[5] 2023. PAPIERZ, Maria. Martina Bodnárová, Jazyk exorcistov. Vymedzenie a opis komunikačného subregistra, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2020, 229 s. In Stylistyka [online], ISSN 2545-1669. 2023 [cit. 2024-04-04], roč. 32, č. 32, s. 513-516. Dostupný na internete <https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/5449>
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060