Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:237788
Kategória:AAB
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Zásady katechézy podľa exhortácie Catechesi tradendae [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020
Rozsah:188 s.
ISBN:978-80-555-2654-6
Ohlas:[4] 2021. TKÁČ, Martin. Na dušičky pamätajme... In Peter Tirpák, Jozef Jurko, Gabriel Paľa: Vita et communio 2021 : print. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2021, s. 124-134. ISBN 978-80-555-2691-1.
Ohlas:[6] 2021. JURKO, Jozef. Tirpák, P.: Zásady katechézy podľa exhortácie Catechesi tradendae. Prešov : Vydavateľstvo PU, 2020, s. 192. ISBN 978-80-555-2654-6. In Theologos, ISSN 1335-5570; 2644-5700. 2021, Roč. 23, č. 1.
Ohlas:[4] 2021. DANCÁK, Pavol. Signum Fidei: Centenárium Štefana Boleslava Romana a jeho dielo „Zodpovedná spoločnosť“. In Theologos : print, elektronický dokument, ISSN 1335-5570; 2644-5700. Prešov, 2021, Roč. 23, č. 2, s. 7-17.
Ohlas:[4] 2022. TKÁČ, Martin. "Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú". In Vita et communio 2022 : výber štúdií Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2022, s. 124, 125. ISBN 978-80-555-2916-5.
Ohlas:[4] 2022. PETRÍK, Ľubomír. Nová evanjelizácia na území farnosti v kontexte dokumentu Misionárska identita kňaza v Cirkvi . In Vita et communio 2022 : výber štúdií Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2022, s. 61. ISBN 978-80-555-2916-5.
Ohlas:[5] 2022. KIELIAN, Andrzej. Tirpák, P.: Zásady katechézy podľa exhortácie Catechesi tradendae. Prešov : Vydavateľstvo PU, 2020, s. 192. ISBN 978-80-555-2654-6. In Acta educationis, ISSN 2644-5700. Kraków : Wydawnictvo AVALON, 2022, č. 7, s. 155-157.
Ohlas:[4] 2023. MOLČÁNYI, Ivan. Požehnania vo svätom písme = Blessings in the Holy Bible. In Theologos : theological revue, ISSN 1335-5570. 2023, roč. 25, č. 1, s. 45, 49.
Oblasť výskumu:020