Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Marchevská Martina (50%)
Autor:Mitríková Jana (50%)
Názov:Základné princípy spoločenskej zodpovednosti podnikov [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2020), s. 236-244
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/02/02_2020_23.pdf