Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:231070
Kategória:EDI
Autor:Perný Lukáš (100%)
Názov:Dinuš, P. a kol.: Svet v bode obratu. O protirečivosti vývoja civilizácie v 20. a na začiatku 21. storočia. Bratislava: Veda, 2019 [print]
Zdroj:Philosophica critica [print] : medzinárodný vedecký filozofický časopis : international scientific journal of philosophy
Lokácia:Roč. 6, č. 2. - Nitra, (2020), s. 96-96
ISSN:1339-8970. - ISSN 2585-7479
Oblasť výskumu:020