Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:230547
Kategória:AAA
Autor:Pružinský Štefan, ml. (100%)
Názov:Svätosť a svetskosť v liste sv. apoštola Jakuba [elektronický dokument] : (exegéza Jk 4, 1-10)
Vydavateľské údaje:Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2020
Rozsah:84 s.
ISBN:978-83-63055-74-5
URL:http://www.okp-elpis.pl/book,open,6779,0,SV%C3%84TOS%C5%A4_A_SVETSKOS%C5%A4_V_LISTE_APO%C5%A0TOLA_JAKUBA.html
Oblasť výskumu:020