Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:230312
Kategória:AED
Autor:Žiaran Pavel (34%)
Autor:Birknerová Zuzana (33%)
Autor:Ondrijová Ivana (33%)
Názov:Reprezentačné systémy ako fenomén neurolingvistického programovania v reklame [elektronický dokument]
Zdroj:Výskum determinantov obchodného správania v kontexte marketingu, psychológie obchodu a neuromarektingu [elektronický dokument] : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2020
Lokácia:s. 161-177
ISBN:978-80-8165-413-8