Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Fatľa Marek (100%)
Názov:Hákový kríž vo svedomí mládeže na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 11, č. 2. - Prešov, (2020), s. 140-155
ISSN:1338-4341