Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Lenartová Ľubica (60%)
Autor:Coranič Jaroslav (40%)
Názov:Sakrálna židovská architektúra Liptova v historicko-religionistickom kontexte [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 11, č. 2. - Prešov, (2020), s. 107-118
ISSN:1338-4341