Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Coranič Jaroslav (100%)
Názov:The beginnings of the Prešov Greek catholic eparchy during the episcopacy of its first bishop Gregor Tarkovič [print]
Zdroj:Konštantínove listy [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 13, č. 2. - Nitra, (2020), s. 176-186
ISSN:1337-8740. - ISSN 2453-7675