Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Mojzeš Marcel (50%)
Autor:Sabol Daniel (50%)
Názov:Theological and kerygmatic meaning of the „I am“ phrase in the Gospel of John [print]
Zdroj:Acta Missiologica [print, elektronický dokument] : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a Tropického zdravotníctva Jána Pavla II., VŠ ZSP Svätej Alžbety
Lokácia:Roč. 14, č. 2. - Bratislava, (2020), s. 94-111
ISSN:1337-7515. - ISSN 1333-0023. - ISSN 2453-7160