Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Šteflová Lucia (100%)
Názov:Senický evanjelický a. v. cirkevný zbor vo svetle zápisnice kanonickej vizitácie [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Prešov, (2020), s. 136-150
ISSN:1338-4341