Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Župina Miroslav (100%)
Názov:Mystika a mystické skúsenosti v pravoslávnej duchovnej tradícii [print]
Zdroj:Acta Patristica [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 11, č. 22. - Prešov, (2020), s. 103-117
ISSN:1338-3299. - ISSN 2644-5026