Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Šak Štefan (33%)
Autor:Kochan Pavol (34%)
Autor:Pilko Ján (33%)
Názov:STURE SPACE – projektovanie v praxi [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2020
Rozsah:80 s.
ISBN:978-80-555-2577-8
Ohlas:[6] HUSÁR, Ján. STURE SPACE ľ designing in practice. / Stefan Sak - Pavol Kochan - Jan Pilko, Presov : University of Presov, Faculty of Orthodox Theology, 2020, 80 p. ISBN 978-80-555-2577-8. ľ Štefan Šak ľ Pavol Kochan ľ Ján Pilko, Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2020, 80 s. ISBN 978-80-555-2577-8. /. In Acta Patristica. Prešov, 2020, Roč. 11, č. 23, s. 269-270.