Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:224766
Kategória:AAB
Autor:Šak Štefan (33%)
Autor:Kochan Pavol (34%)
Autor:Pilko Ján (33%)
Názov:STURE SPACE – projektovanie v praxi [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2020
Rozsah:80 s.
ISBN:978-80-555-2577-8
Ohlas:[6] 2020. HUSÁR, Ján. STURE SPACE – designing in practice. / Stefan Sak - Pavol Kochan - Jan Pilko, Presov : University of Presov, Faculty of Orthodox Theology, 2020, 80 p. ISBN 978-80-555-2577-8. – Štefan Šak – Pavol Kochan – Ján Pilko, Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2020, 80 s. ISBN 978-80-555-2577-8. /. In Acta Patristica : print, elektronický dokument, ISSN 1338-3299; 2644-5026. Prešov, 2020, Roč. 11, č. 23, s. 269-270.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060