Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:224226
Kategória:AAB
Autor:Vojtek Daniel (100%)
Názov:Preklad gramatickej terminológie [elektronický dokument] : (na materiáli francúzštiny a slovenčiny)
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Rozsah:96 s.
ISBN:978-80-555-2623-2
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Vojtek7
Ohlas:[4] 2021. GAVUROVÁ, Miroslava. Training of the translation of children’s and young adult literature. In Martin Djovčoš, Pavol Šveda, Soňa Hodáková, Matej Laš: Translation and interpreting training in Slovakia : elektronický dokument. 1. vyd. Bratislava : Stimul, 2021, s. 48-83 [3,22 AH]. ISBN 978-80-8127-320-9; 978-80-8127-321-6. Dostupný na internete <https://dspace.uniba.sk/xmlui/bitstream/handle/123456789/22/MD-PS_978-80-8127-320-9.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
Ohlas:[5] 2021. KATRENIČOVÁ, Anabela. Daniel Vojtek (2020). Preklad gramatickej terminológie (na materiáli francúzštiny a slovenčiny). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 96 pp. ISBN 978-80-555-2623-2.https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Vojtek7. In Studia Romanistica : print, elektronický dokument, ISSN 1803-6406; 2571-0265. Ostrava, 2021, Roč. 21, č. 1, s. 69-71.
Ohlas:[6] 2021. ŽIVČÁK, Ján. Gramatický metajazyk z perspektívy translatológie. In Jazyk a kultúra : elektronický dokument, ISSN 1338-1148. Prešov, 2021, Roč. 12, č. 45, s. 151-153. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/cislo45-46.html>
Oblasť výskumu:020