Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:223805
Kategória:AAB
Autor:Pirohová Ivana (34%)
Autor:Lukáč Eduard (33%)
Autor:Lukáčová Silvia (33%)
Názov:Druhošancové vzdelávanie v kontexte politík celoživotného vzdelávania a regionálneho rozvoja [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Rozsah:127 s.
ISBN:978-80-555-2609-6
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Pirohova2
Ohlas:[4] 2021. RIGOVÁ, Edita, DRÁĽOVÁ, Anna, KOVÁČOVÁ, Lucia. Druhošancové vzdelávanie na Slovensku. Košice : ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, 2021. ISBN 978-80-973347-6-5. Dostupný na internete <https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2021/08/DruhosancoveVzdelavanie.pdf>
Ohlas:[4] 2021. PASTERNÁKOVÁ, L., ZAHATŇANSKÁ, M. Primárne výchovné inštitúcie a ich vplyv na vzdelávanie. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1336-2232. 2021, roč. 20, č. 5, s. 205.
Ohlas:[3] 2022. BARNOVÁ, S., HASAJOVÁ, L., PASTERNÁKOVÁ, L. et al. Subjectively perceived preparedness of pre-service vocational subject teachers for providing second chance education. In ICERI2022 : conference proceedings, ISSN 2340-1095. 1. vyd. Valencia : IATED, 2022, s. 6698. ISBN 978-84-09-45476-1.
Ohlas:[4] 2022. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Špecifiká vzdelávania v súčasnom školstve. In Pozitívna edukácia – teória a skúsenosti z online vzdelávania stredných a vysokých škôl v európskom kontexte : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [online]. 1. vyd. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI, 2022 [cit. 2023-02-06], s. 103. ISBN 978-80-8222-042-4. Dostupný na internete <https://www.dti.sk/data/files/file-1661840454-630dac4660a39.pdf>
Ohlas:[3] 2022. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Impact of the pandemic on education. In Adult Education 2021 - In diverse learning environments : proceedings from 11. international scientific conference, Prague 14. - 15. 12.2021, ISSN 2571-3841. - ISSN 2571-385X. 1. vyd. Praha : Česká andragogická společnost, 2022, s. 153. ISBN 978-80-908330-0-5.
Oblasť výskumu:010