Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Sucharek Pavol (100%)
Názov:Bricolage 44 [print]
Vydavateľské údaje:Levoča : Modrý Peter, 2020
Rozsah:142 s.
ISBN:978-80-89545-88-9
Ohlas:[6] JENÍK, Lukáš. SUCHAREK, Pavol: Bricolage 44. In Studia Aloisiana : vedecké štúdie, recenzie, odborné preklady, správy o vedeckých podujatiach, kresťanská filozofia, náuka o rodine, formácia spoločenstiev, katolícka teológia : recenzovaný časopis Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Trnava, 2021, Roč. 12, č. 1, s. 63-67.
Ohlas:[8] RAKÚSOVÁ, Gabriela. Digitálne prepojení. Existenciálne osamelí. In Knižná revue : mesačník o nových knihách. Bratislava, 2021, Roč. 31, č. 4.