Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:223127
Kategória:AAB
Autor:Džujko Ján (100%)
Názov:Slovenská národná agitácia na stránkach východoslovenskej tlače v rokoch 1918 – 1920 [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2020
Rozsah:94 s.
ISBN:978-80-555-2562-4
Ohlas:[6] 2021. ŠTEFLOVÁ, Lucia. Džujko, Ján. Slovenská národná agitácia na stránkach východoslovenskej tlače v rokoch 1918 – 1920. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020. 95 s. ISBN 978-555-2562-4. In Lucia Šteflová, Pavol Markovič, Nina Kollárová, Lukáš Makky: Codex historico-Critica 2021 : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, s. 137-138. ISBN 978-80-555-2843-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Steflova4>
Ohlas:[4] 2021. ŠTEFLOVÁ, Lucia. Keď si žena dovolila cestovať bez muža. Cestopisné črty Hany Gregorovej. In Lucia Šteflová, Pavol Markovič, Nina Kollárová, Lukáš Makky: Codex historico-Critica 2021 : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, s. 19-53 [3,14 AH]. ISBN 978-80-555-2843-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Steflova4>
Ohlas:[6] 2020. KOVAĽ, Peter. Džujko, Ján. Slovenská národná agitácia na stránkach východoslovenskej tlače v rokoch 1918-1920. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2020. 95 s. ISBN 978-80-555-2562-4. In Annales historici Presovienses : print, ISSN 1336-7528. Prešov, 2020, Roč. 20, č. 2.
Ohlas:[6] 2021. DOMENOVÁ, Marcela. Džujko, Ján. Slovenská národná agitácia na stránkach východoslovenskej tlače v rokoch 1918 – 1920. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2020. 94, [1] s. ISBN 978-80-555-2562-4. In Marcela Domenová, Eva Kušnírová, Ján Džujko, Peter Kovaľ: Spoločnosť a dejiny : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, s. 161-163. ISBN 978-80-555-2849-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova12>
Oblasť výskumu:030