Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:220831
Kategória:AAB
Autor:Brodňanská Erika (70%)
Autor:Koželová Adriána Ingrid (30%)
Názov:Gregor z Nazianzu [print] : morálna poézia
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2020
Rozsah:558 s.
ISBN:978-80-555-2550-1
Ohlas:[4] 2020. HORKA, Róbert, BRODŇANSKÁ, Erika, ANDOKOVÁ, Marcela. Starokresťanská latinská poézia. 1. vyd. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2020, 125 s. ISBN 978-80-88696-80-3.
Ohlas:[6] 2021. HRNČIAROVÁ, Daniela. Erika Brodňanská – Adriána Koželová: Gregor z Nazianzu. Morálna poézia. In Teologický časopis, ISSN 1336-3395. 2021, roč. 19, č. 1, s. 64-66.
Ohlas:[4] 2021. KATRENIČOVÁ, Anabela, ANDOKOVÁ, Marcela, LICHNER, Miloš. Virgo, uxor, vidua. Panenstvo, manželstvo a vdovstvo v učení Aurélia Augstína. 1. vyd. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021, 292 s. ISBN 978-80-574-0041-7.
Ohlas:[4] 2022. HORKA, Róbert. Mohla Synkletika vyučovať?. In Žena na hrane. 1. vyd. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2022, s. 70, 77. ISBN 978-80-574-0156-8.
Ohlas:[5] 2022. ŠMIHER, Taras V. Brodňanská, Erika, & Koželová, Adriána. (2020). Gregor z Nazianzu: Morálna poézia (Opera Litteraria, 11/2020). (558 p.). Prešov: Prešovská Univerzita v Prešove. ISBN 978-80-5552550-1. In Graeco-Latina Brunensia [online], ISSN 2336-4424. 2022 [cit. 2023-03-27], roč. 27, č. 2, s. 161-162. Dostupný na internete <https://digilib.phil.muni.cz/en/handle/11222.digilib/digilib.77376>
Ohlas:[2] 2023. OLEA, Matilde Casas. Philosophical references and compositional strategies in Leo the philosopher's poem job, or, on indifference to grief and on patience. In Konštantínove listy, ISSN 1337-8740. 2023, roč. 16, č. 2, s. 147-162. SCOPUS; WOS:001103367900013.
Oblasť výskumu:020