Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:220831
Kategória:AAB
Autor:Brodňanská Erika (70%)
Autor:Koželová Adriána (30%)
Názov:Gregor z Nazianzu [print] : morálna poézia
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2020
Rozsah:558 s.
ISBN:978-80-555-2550-1
Ohlas:[4] HORKA, Róbert, BRODŇANSKÁ, Erika, ANDOKOVÁ, Marcela 2020. Starokresťanská latinská poézia. 1. vyd. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2020, 125 s. ISBN 978-80-88696-80-3.
Ohlas:[6] HRNČIAROVÁ, Daniela 2021. Erika Brodňanská – Adriána Koželová: Gregor z Nazianzu. Morálna poézia. In Teologický časopis : print, ISSN 1336-3395. Trnava, 2021, Roč. 19, č. 1, s. 64-66.