Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:219255
Kategória:AAB
Autor:Lešková Danka (100%)
Názov:Reflexie o postave so znevýhodnením v literatúre pre deti a mládež IV [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020
Rozsah:97 s.
ISBN:978-80-555-2513-6
Ohlas:[4] 2020. GAL DRZEWIECKA, Iveta, STANISLAVOVÁ, Zuzana, SLIACKY, Ondrej et al. Modifikácie vyobrazovania človeka so znevýhodnením v literárnej a ilustračnej tvorbe pre deti a mládež na Slovensku (1850 – 2020). 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, 219 s. ISBN 978-80-555-2631-7.
Ohlas:[4] 2021. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Zobrazenie „deficitného sveta“ zdravotne postihnutých v próze pre tínedžerov. In Iveta Gal Drzewiecka, Dávid Dziak, Slávka Kopčáková, Brigita Šimonová: (Po)etika umeleckej tvorby pre deti a mládež : print. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, s. 178-187. ISBN 978-80-555-2756-7.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:040
Oblasť výskumu:010