Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:218081
Kategória:AAB
Autor:Slováček Matej (50%)
Autor:Miňová Monika (50%)
Názov:Pedagogika Márie Montessoriovej [elektronický dokument] : vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Rozsah:157 s.
ISBN:978-80-555-2572-3
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Minova1
Ohlas:[4] 2023. ZELINA, Miron. Poslanie učiteľky v materskej škole. In Učiteľ(ka) predprimárneho vzdelávania : trendy, premeny a výzvy učiteľského povolania [online]. 1. vyd. Prešov : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskä výchovu, 2023 [cit. 2023-12-20], s. 22. ISBN 978-80-974139-4-1. Dostupný na internete <http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Zborn%C3%ADk-konferencia-Bratislava-2023.pdf>
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060