Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:216540
Kategória:AAB
Autor:Kovaľ Peter (100%)
Názov:Dejiny zdravotníctva v Prešove v medzivojnovom období [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2020
Rozsah:120 s.
ISBN:978-80-555-2542-6
Ohlas:[6] 2020. DŽUJKO, Ján. Kovaľ, Peter. Dejiny zdravotníctva v Prešove v medzivojnovom období. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2020, 120 s. ISBN 978-80-555-2542-6. In Annales historici Presovienses : print, ISSN 1336-7528. Prešov, 2020, Roč. 20, č. 2, s. 147-148.
Ohlas:[3] 2021. BUREŠOVÁ, Jana. Kovaľ, Peter: Dejiny zdravotníctva v Prešove v medzivojnovom období. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2020, 121 s. ISBN 978-80-555-2542-6, EAN 9788055525426. In Historica Olomucensia : print, ISSN 1803-9561. Olomouc, 2021, č. 60, s. 249-251.
Ohlas:[6] 2021. ŠTEFLOVÁ, Lucia. Kovaľ, Peter. Dejiny zdravotníctva v Prešove v medzivojnovom období. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020. 122 s. ISBN 978-80-555- 2542-6. In Lucia Šteflová, Pavol Markovič, Nina Kollárová, Lukáš Makky: Codex historico-Critica 2021 : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, s. 148-148. ISBN 978-80-555-2843-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Steflova4>
Ohlas:[6] 2021. DERFIŇÁK, Patrik. Kovaľ, Peter. Dejiny zdravotníctva v Prešove v medzivojnovom období. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020. 122 s. ISBN 978-80-555-2542-6. In Dejiny : elektronický dokument, ISSN 1337-0707. Prešov, 2021, Roč. 16, č. 1, s. 232-233. Dostupný na internete <http://dejiny.unipo.sk/PDF/2021/23_1_2021.pdf>
Ohlas:[6] 2021. ONDRIA, Erik. Kovaľ, Peter. Dejiny zdravotníctva v Prešove v medzivojnovom období. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta. 2020. 120 s. ISBN 978-80-555-2542-6. In Liber - verbum - monumentumque : (duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách). Prešov : ŠVK Prešov, 2021, s. 258. ISBN 978-80-89614-74-5.
Ohlas:[6] 2021. DOMENOVÁ, Marcela. Kovaľ, Peter. Dejiny zdravotníctva v Prešove v medzivojnovom období. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2020, 120 s. ISBN 978-80-555-2542-6. In Spoločnosť a dejiny : (človek - priestor -kultúra) [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021 [cit. 2022-02-17], s. 170-173. ISBN 978-80-555-2849-6. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova12>
Ohlas:[4] 2022. FALISOVÁ, Anna. Hygienické pomery a rozšírenie brušného týfusu na Slovensku (1919-1945). In Osobnosti, inštitúcie a poznanie. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 126. ISBN 978-80-223-5429-5.
Ohlas:[4] 2021. ONDRIA, Erik. K pôsobeniu činnosti Odboru dobrovoľných sestier Československého Červeného kríža v Prešove . In Liber – verbum – monumentumque IV. : (Pretiosa quam sit sanitas morbus docet: osveta - zdravotníctvo - knižná kulrúra). Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021, s. 223. ISBN 978-80-89614-74-5.
Oblasť výskumu:030
Oblasť výskumu:180