Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:216145
Kategória:AAB
Autor:Kuzyšin Bohuslav (100%)
Názov:Špecifiká supervízie v sociálno-právnej ochrane detí [print] : teória, prax a výskum
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020
Rozsah:131 s.
ISBN:978-80-555-2543-3
Ohlas:[4] 2021. VASKA, Ladislav, MYDLÍKOVÁ, Eva, BRNULA, Peter. Supervízia organizácie. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2021, 154 s. ISBN 978-80-557-1853-8; 978-80-557-1854-5.
Oblasť výskumu:060