Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:216100
Kategória:AAA
Autor:Hangoni Tomáš (100%)
Názov:Kritériá profesionality v sociálnom a duchovnom poradenstve [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2020
Rozsah:132 s.
ISBN:978-83-63055-75-2
URL:http://www.okp-elpis.pl/book,open,6775,0,KRIT%C3%89RI%C3%81_PROFESIONALITY_V_SOCI%C3%81LNOM_A_DUCHOVNOM_PORADENSTVE.html
Ohlas:[4] 2020. NIKULIN, Andrej. Duchovné a psychologické charakteristiky osobnej religiozity. In Tomáš Hangoni, Malgorzata Duda, Eduard Lukáč: Posolstvo kresťanstva v sociálnych vedách : print. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, s. 168-180. ISBN 978-80-555-2653-9.
Ohlas:[3] 2020. HANOBIK, František, VANSAČ, Peter, SLOMSKI, Wojciech. Sociálne služby v kresťanskej komunite. 1. vyd. Bialystok : Department of Central and Eastern European History of University of Bialystok, 2020, 79 s. ISBN 978-83-952542-4-6.
Ohlas:[3] 2021. HANOBIK, František, CZARNECKI, Paweł Stanisław, VANSAČ, Peter. Vybrané kapitoly zo sociálnej politiky. 1. vyd. Varšava : Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 2021, 148 s. ISBN 978-83-958245-5-5.
Oblasť výskumu:060